ที่นาตาลี เจียรวนนท์ กล่าวลา! ปั๊มนมวันสุดท้าย ใช้มากมายว่า 2 ปี ชูเป็นเครื่องคู่ใช้

นาตาลี

ทำเอาม่าม้า ท้องนาตาลี เจียรวนนท์ ถึงกับโพสต์เศร้าหมอง เมื่อจะต้องกล่าวลาเครื่องปั๊มนมคู่ใจ ที่นำเอาเป็นวัสดุอุปกรณ์ข้างกายไป