ภาพน่ารักน่าเอ็นดู สายฟ้า-ลมพายุ ประเพณีลอยกระทงกับย่าอุไรชาติชั้นวรรณะ หลานๆแฮปปี้มากมาย

สายฟ้า-ลมพายุ

วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เทศกาลวันประเพณีลอยกระทงขนบธรรมเนียมของคนประเทศไทยตกทอดกันมายาวนาน เป็นจารีตของทุกเพศ