แนน เมีย นักจัดรายการวิทยุโก โพสต์ถึงผัวอีกทั้งน้ำตา ไหนบอกจะแก่ไปร่วมกัน

แนน

แนน เมีย นักจัดรายการวิทยุโก โพสต์ความรู้สึกในใจถึงผัวที่จากไป บอกไหนจะแก่ไปร่วมกัน ย้อนกลับไปก็ต้องการจะดำรงชีวิตคู่ร่วมกันอย่างเดิม